ΔΙΚΑΝΝΟ

Ειδήσεις για το κυνήγι, τα θηράματα και την ύπαιθρο μακριά από συμφέροντα και χορηγούς

«Moλύβδινα σκάγια – έρχεται πιθανότα απαγόρευση και στην Ιταλία, σε διάστημα εντός τριών ετών».

Munizione pallini piombo su fondo nero cal grosso DC.JPG_650

«Moλύβδινα σκάγια – έρχεται πιθανότα απαγόρευση και στην Ιταλία, σε διάστημα εντός τριών ετών».

Στο Κουίτο (Εκουαδόρ) πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση της Σύμβασης για τη Διατήρηση των Μεταναστευτικών Ειδών CMS (: Conservation of Migratory Species) , γνωστή κι ως «Σύμβαση της Βόννης», μια διεθνή συνθήκη που υπογράφηκε ήδη από 119 χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Ιταλίας, η οποία προωθεί την προστασία των αποδημητικών πτηνών είτε αυτά βρίσκονται στο έδαφός τους είτε κινούνται απο/ προς τις μεταναστευτικές διαδρομές τους. Στις κατευθυντήριες γραμμές εγκρίθηκε «το αίτημα για αντικατάσταση του μολύβδου» (φυσίγγια κυνηγών)  μέσα σε τρία χρόνια.
Οι επικοινωνιολόγοι κ. Cy Griffin και  Filippo Segato της Ομοσπονδίας των Οργανώσεων για το Κυνήγι και τη Διατήρηση της Άγριας Πανίδας της Ε.Ε.  ( γνωστής μας FACE).  Η Face θα προσπαθήσει να επηρεάσει τα κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και με τη συμμετοχή των βιομηχανιών στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων. «Το αποτέλεσμα, αν και δεν είναι απόλυτα ικανοποιητικό, αντιπροσωπεύει μια σημαντική βελτίωση σε σχέση με το προτεινόμενο κείμενο», τον Ιούνιο από την επιστημονική επιτροπή του CMS, υπό την προεδρία του κ. Fernando Σπίνα της Ispra.

Η Ενότητα 2.1.1 συνιστά «τη σταδιακή μείωση της χρήσης πυρομαχικών που περιέχουν μόλυβδο σε όλα τα ενδιαιτήματα (υγρότοπους και επίγεια) με χρήση μη τοξικών εναλλακτικών λύσεων μέσα στα επόμενα τρία χρόνια».
Η υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών του CMS δεν είναι νομικά δεσμευτική για τα μέρη: «Εναπόκειται σε κάθε συμβαλλόμενο μέρος να καθορίσει εάν και πώς να εφαρμόσουν τις προτεινόμενες ενέργειες, λαμβάνοντας υπόψη την έκταση και το είδος του κινδύνου της δηλητηρίασης, λαμβάνοντας υπόψη τις διεθνείς υποχρεώσεις και δεσμεύσεις τους συμπεριλαμβανομένων και εκείνων της σύμβασης».

«Κατευθυντήριες γραμμές για την πρόληψη του κινδύνου της δηλητηρίασης των αποδημητικών πτηνών» δεν λαμβάνουν υπόψη καμία διάκριση ανάμεσα στα πυρομαχικά κι απο θραύσματα μετάλλων, όπως το κυνήγι και η σκοποβολή, η Face έχει έντονα άμεση εμπλοκή, ωστόσο το «τεχνικό επίπεδο της συζήτησης έλειπε, και βασίστηκε περισσότερο στο συναίσθημα».
H Face γνωστοποίησε πως μέχρι την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου η Ευρωπαϊκή Ένωση εργάζεται για να αλλάξετε το κείμενο των κατευθυντήριων γραμμών κι όπου περιλαμβάνουν φυτοφάρμακα, ποντικοφάρμακα, τα κτηνιατρικά αντιπηκτικά.  Ωστόσο, με μια εκπληκτική στάση και υπό την ισχυρή πίεση από τις περιβαλλοντικές ΜΚΟ, έχει μειωθεί από το να τροποποιήσει τις κατευθυντήριες γραμμές.

Η Face αναφέρει επίσης ότι «το σημερινό κείμενο του ψηφίσματος δίνει απόλυτη ελευθερία στις χώρες που μπορούν όμως να αγνοήσουν τις συστάσεις.
Το κείμενο Κατευθυντήριων γραμμών είναι πιο προβληματικό, καθώς είναι ανοιχτό σε ερμηνείες από εθνικούς φορείς χάραξης πολιτικών. Η Face θα συνεργαστεί με την CMS και τις αντίστοιχες βιομηχανίες, σε μια προσπάθεια να προκύψουν κάποιες αλλαγές σ’ αυτές τις διατάξεις.

optima_optima-1

 

 

Lead prohibited within three years

Ιn Quito (Ecuador) was held the meeting of the Convention on the Conservation of Migratory Species (CMS), also known as the Bonn Convention, an international treaty signed by 119 countries, including Italy, which promotes the protection of migratory birds in their routes. In the guidelines was approved the request for replacement of lead within three years.  The communicate Cy Griffin and Filippo Segato of the European Confederation of hunters (Face). Face has been able to influence the EU member states, as well as to involve industry in the negotiations. «The result, though not completely satisfactory, represents a significant improvement over the proposed text,» in June by the scientific committee of the CMS, chaired by an Fernando Spina ISPRA.

Section 2.1.1 recommends «the phasing of the use of lead ammunition in all habitats (wetlands and terrestrial) with non-toxic alternatives within the next three years.» The adoption of the guidelines of the CMS is not legally binding on the parties: «It is up to each Party to determine whether and how to implement the recommended actions, considering the extent and type of risk poisoning, while taking into account their international obligations and commitments including those of the Convention. » 

«Guidelines to prevent the risk of poisoning of migratory birds» do not take into account any distinction between ammunition and broken metal, including hunting and shooting, despite the Face has espersso strongly, however the «technical level of the discussion was lacking, and was based more on emotion « . Face it known that until Friday, November 7, the European Union was working to change the text of the guidelines that include pesticides, rodenticides, veterinary anticoagulants. However, with a surprising attitude and under strong pressure from the environmental NGO, has since dropped to amend the guidelines.

Face also reports that «the current text of the resolution allows total freedom for countries that can ignore the recommendations. The text Guidelines is more problematic, as it is open to interpretation by national policy makers. » Face will work with CMS and industry in an effort arises to change these provisions.

Πηγή-αναδημοσίευση απο :  10/11/2014  http://www.armietiro.it/piombo-vietato-entro-tre-anni-armi-6135

Advertisements

About Δίκαννο20gauge

Μπλογκ για το κυνήγι, την κυνηγετική παιδεία, εκπαίδευση, διαχείριση θηραμάτων μας, κυνηγετικών όπλων και γομώσεων, μα και τεχνικές κυνηγιού αλλά και κυνοφιλικά ζητήματα με σκοπό- στόχο την πληρέστερη ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων και την θετική συμβολή δυνατόν στην ανάπτυξη των αντίστοιχων κυνηγετικών και κυνοφιλικών χώρων στην Ελλάδα.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Πληροφορίες

This entry was posted on 15/11/2014 by in Άγρια Ζωή,Περιβάλλον and tagged , .

Πλοήγηση

dasarxeio.com

ενημέρωση σε δασικά και περιβαλλοντικά θέματα

ΔΙΚΑΝΝΟ

Ειδήσεις για το κυνήγι, τα θηράματα και την ύπαιθρο μακριά από συμφέροντα και χορηγούς

The Daily Post

The Art and Craft of Blogging

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Αρέσει σε %d bloggers: